tingkat SMA/MA

Cahya Ajima Falsi

( SMAN 1 TERAS BOYOLALI )

Alexander Yofilio Setiawan

( SMA LITTLE SUN )

Mohammad Hilmi Bisri

( MA DARUSSALAM JOMBANG )

tingkat SMP/MTs

Mochammad Rafli

( SMPN 60 SURABAYA )

Gary Christian Wijaya

( SMP BUDI UTAMA YOGYAKARTA )

Saviola Dinda Rizki Pratiwi

( MTs NU TRATE GRESIK )

cONGRATULATION

SAMPAI JUMPA DI BABAK FINAL


INSTAGRAM : @GISFMIPAUNESA